...

ČISTÍME VŠECHNY TYPY FILTRŮ ČÁSTIC

ČISTÍME VŠECHNY TYPY FILTRŮ ČÁSTIC

Pro profesionální čištění filtrů částic u nás, používáme tzv. protisměrné termodynamické čištění které spočívá v zahřívání keramického jádra filtru částic na konkrétní teplotu a nízkofrekvenčními rázy je filtr částic zbavován svého zaplnění ať už se jedná o saze popílek, olej, zkrystalizovanou močovinu atp. se vším si naše technologie dokáže poradit.

Celý proces termodynamického čištění je automatizovaný a po celou dobu kontrolovaný v průběhu celého čištění jsou pečlivě sledovány teploty před filtrem částic a za filtrem částic, aby nedocházelo, aby nemohlo dojít k překročení teploty.

Dalším parametrem, který je sledován po celou dobu čištění je protitlak filtru částic, který po skončení čistícího procesu musí vykazovat hodnotu shodnou s filtrem novým. Přičemž jak průběh, teploty tak průběh protitlaku je po celou dobu zaznamenávám do záznamové jednotky takže údaje o čištění je možné kdykoliv i zpětně zkontrolovat

 

 

Technologie čištění – mokrou cestou

Pravidla pro čištění filtrů částic mokrou cestou Strojem AD 3000 A

 

 • Získání základních informací o vozidle, základní diagnostika (chybová hlášení)
 • Vizuální kontrola filtru částic (jestli filtr není mechanicky poškozený)
 • Pořízení fotodokumentace (vstupní a výstupní strana filtru částic a pokud je to možné katalyzátor, a keramická vložka filtru částic)
 • Ověření funkce katalyzátoru (pokud je katalyzátor nefunkční nemá následné čištění smysl)
 • Označení filtru částic číslem zakázky
 • Vstupní měření a zaznamenání protitlaku (suchého filtru částic bez lití jakékoliv kapaliny)
 • Zvážení filtru částic před čištění a zaznamenání
 • Usazení filtru částic do čistícího stroje AD 3000 A
 • Propláchnutí filtru částic přesně daným tlakem kapaliny, aby nedošlo k poškození stěn kanálků filtru částic
 • Následné důkladné vysušení keramického jádra filtru částic horkovzdušným vysoušečem
 • Po důkladném vysušení keramického jádra filtru částic měříme protitlak po čištění ale pouze již v dokonale vysušeném filtru částic, aby měřená hodnota skutečně vypovídala o stavu vyčištění filtru částic a zaznamenání této hodnoty
 • Hodnota protitlaku vyčištěného filtru částic musí být shodná s hodnotou nového filtru částic
 • Pokud tomu tak není a hodnota protitlaku filtru částic je příliš vysoká opakujeme proces čištění znovu
 • Pokud měřená hodnota protitlaku vyčištěného filtru částic odpovídá protitlaku nového filtru částic. Hodnoty zaznamenáme do systému Advanpure
 • Vytiskneme závěrečný protokol k čištění, který obsahuje hmotnost filtru částic před čištěním hmotnost filtru částic po čištění rozdíl váhy, protitlak filtru částic před čištění a výsledný protitlak filtru částic po čištění